Parker High School

Bell Schedules

Regular Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 9:27 AM 87 min
Period 2 9:31 AM 10:58 AM 87 min
Lunch A/Bronc A 11:02 AM 11:33 AM 31 min
Lunch B/Bronc B 11:37 AM 12:08 PM 31 min
Period 3 12:12 PM 1:39 PM 87 min
Period 4 1:43 PM 3:10 PM 87 min
Club Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 9:21 AM 81 min
Clubs (Release from Period 1) 9:25 AM 9:45 AM 20 min
Period 2: 9:49 AM 11:10 AM 81 min
Lunch A/Bronc A 11:14 AM 11:45 AM 31 min
Lunch B/Bronc B 11:49 AM 12:20 PM 31 min
Period 3 12:24 PM 1:45 PM 81 min
Period 4 1:49 PM 3:10 PM 81 min
Early Release Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 9:05 AM 65 min
Period 2 9:09 AM 10:14 AM 65 min
Period 3 10:18 AM 11:23 AM 65 min
Lunch A/Bronc A 11:27 AM 11:57 AM 30 min
Lunch B/Bronc B 12:01 PM 12:31 PM 30 min
Period 4 12:35 PM 1:40 PM 65 min
Testing Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 9:50 AM 110 min
Period 2 9:54 AM 11:44 AM 110 min
Lunch A/Bronc A 11:48 AM 12:19 PM 31 min
Lunch B/Bronc B 12:23 PM 12:54 PM 31 min
Period 3 12:58 PM 2:02 PM 64 min
Period 4 2:06 PM 3:10 PM 64 min
1/2 Day Assembly (Homecoming)
Description / Section Start Time End Time Length
1st period 8:00 AM 8:46 AM 46 min
2nd period 8:49 AM 9:35 AM 46 min
3rd period 9:38 AM 10:24 AM 46 min
4th period 10:27 AM 11:17 AM 50 min
Bronc Time/release to Assembly 11:20 AM 12:12 PM 52 min
Assembly
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 9:14 AM 74 min
Period 2 9:18 AM 10:32 AM 74 min
Lunch A/Bronc A 10:36 AM 11:07 AM 31 min
Lunch B/Bronc B 11:11 AM 11:42 AM 31 min
Period 3 11:46 AM 1:00 PM 74 min
Period 4 1:04 PM 2:18 PM 74 min
Assembly 2:22 PM 3:10 PM 48 min
Early Relese Assembly Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:52 AM 52 min
Period 2 8:56 AM 9:48 AM 52 min
Period 3 9:52 AM 10:44 AM 52 min
Lunch A/Bronc A 10:48 AM 11:18 AM 30 min
Lunch B/Bronc B 11:22 AM 11:52 AM 30 min
Period 4 11:56 AM 12:58 PM 62 min
Assembly 12:52 PM 1:40 PM 48 min
1/2 Day Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 9:00 AM 60 min
Period 2 9:04 AM 10:04 AM 60 min
Period 3 10:08 AM 11:08 AM 60 min
Period 4 11:12 AM 12:12 PM 60 min
ASVAB Testing Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 9:40 AM 100 min
Period 2 9:44 AM 11:24 AM 100 min
Lunch A/Bronc A 11:28 AM 11:58 AM 30 min
Lunch B/Bronc B 12:02 PM 12:32 PM 30 min
Period 3 12:36 PM 1:51 PM 75 min
Period 4 1:55 PM 3:10 PM 75 min